Schoolregels

Brengen en halen

Ouders die hun kinderen brengen, verlaten de school direct bij aanvang van de lessen. Ouders die mee naar binnen gaan, houden hun eventuele niet-schoolgaande kinderen bij de hand.

Omdat de school i.v.m. insluipinggevaar tijdens de schooltijden afgesloten is, wachten de ouders na afloop van de schooltijd buiten op hun kinderen. Bij slecht weer kan -indien ter plaatse aanwezig- de conciërge de deur 5 minuten eerder openen om de ouders te laten schuilen.

Contacten met leerkrachten

Als u de leerkracht wil spreken kunt u een afspraak maken voor ná schooltijd. Individuele gesprekken met leerkrachten dienen niet vóór schooltijd plaats te vinden, omdat daardoor de lessen niet tijdig kunnen beginnen.

Onder schooltijd wordt de telefoon opgenomen door de conciërge / administratief medewerker. Leerkrachten (en kinderen) worden niet uit de klassen gehaald voor een telefoongesprek (tenzij bij calamiteiten). U wordt verzocht om tussen kwart over twaalf en kwart voor één niet te bellen. Dan hebben de teamleden hun lunchpauze.

Verzuim

Ouders melden het direct zelf aan de school als hun kind wegens ziekte moet verzuimen. Bezoeken aan tandarts, dokter e.d. dienen zoveel mogelijk gepland te worden buiten schooltijd. Voor ander verzuim dan verzuim door ziekte moet vooraf bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd. U moet daarvoor  https://siebejanboumaschool.o2g2.nl/verlofaanvragen/index.html   invullen.

 

Dit geldt voorlopig nog niet voor de 4-jarigen. Voor die leerlingen hoeft de afwezigheid alleen van te voren gemeld te worden aan de leerkracht. 

Verlof voor bezoek aan de tandarts of dokter kunt u via de leerkracht regelen of via https://siebejanboumaschool.o2g2.nl/ziekafwezigmelden/index.html  melden.

Afwezigheid, anders dan door ziekte, zonder verlof vooraf is ongeoorloofde afwezigheid.

Verlof kan alléén gegeven worden op grond van de bepalingen, zoals die zijn opgenomen in de Leerplichtwet 1969.

De beslissing over het al dan niet verlenen van verlof ligt bij de directeur van de school. De directeur is daarbij uiteraard ook gebonden aan de (on)mogelijkheden binnen de leerplichtwet.

Extra vakantieverlof wordt alleen nog gegeven indien de ouder d.m.v. een werkgeversverklaring kan aantonen dat de vakantie verplicht moet worden opgenomen buiten de zomervakantie om.

Komt het totaal aantal verlofdagen van een leerling binnen een schooljaar boven de tien dagen, dan moet elk volgend verlof worden aangevraagd bij de gemeente.

Een aanvraag voor buitengewoon verlof kunt u hier https://siebejanboumaschool.o2g2.nl/verlofaanvragen/index.html  aanvragen.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies