Leermethoden

Het leerstofaanbod is dekkend voor de kerndoelen van het primair onderwijs en stelt de leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Dit zal bereikt worden door methoden te kiezen waarin de kerndoelen zijn afgedekt. Indien leerlingen niet in staat zijn de kerndoelen te halen zal dit blijken vanuit de zorgstructuur en kan het protocol ‘individuele leerlijn’ worden ingezet.


Voor alle leergebieden hebben wij methoden gekozen, die aansluiten bij onze schoolbevolking en schooldoelen.

Door deze methoden door de hele school in te voeren garanderen wij de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 waardoor kinderen een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken.

 

Overzicht van de methodes die wij gebruiken.


Nederlandse taal
Groep 1-2: Schatkist, map Fonemisch bewustzijn
Groep 3: Veilig Leren Lezen 2e versie
Groep 4 en 5: Estafette, Nieuwsbegrip XL, Taal op maat, Spelling op maat
Groep 6,7 en 8: Estafette, Nieuwsbegrip XL, Taal op maat, Spelling op maat

Rekenen en wiskunde

Groep 1-2: Schatkist, Map Gecijferd bewustzijn
Groep 3 t/m 8: Rekenrijk

Wereldoriëntatie
Groep 1-2: Schatkist, schoolTV
Groep 3 t/m 8: De Grote reis, SchoolTV

Techniek 

Groep 5 t/m 8: Diverse losse materialen en projecten

 

Bevordering sociale redzaamheid  
Sociale redzaamheid Groep 1-8 De Vreedzame school en PBS

 

CKV

Groep 1 t/m 3: Uit de kunst, muziekprojecten, optredens, Kadanz, projecten cultuureducatie
 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies