Welkom op de Siebe Jan Boumaschool!

 “Samen leren, samen werken en samen leven”

 

De Siebe Jan Boumaschool is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat álle kinderen, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging worden toegelaten. In de huidige multiculturele samenleving, waarvan onze wijk een weerspiegeling is, wil onze school een bijdrage leveren aan acceptatie en integratie van verschillende culturen.

Wij willen met ons onderwijs bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze multiculturele samenleving.In een omgeving waar kinderen zich geborgen en thuis voelen kunnen ze zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied.

Bij deze ontwikkeling gaan wij uit van de individuele mogelijkheden, kwaliteiten en motivatie van kinderen. Kinderen worden zo gestimuleerd goede prestaties te leveren die beoordeeld worden in vergelijking met eerdere prestaties van een kind en de groei die daarin te ontdekken valt. Dit kan niet altijd in cijfers worden uitgedrukt!

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies