Klachten

Klachtenprocedure

Bent u het niet eens met de gang van zaken op school? En komt u er met de betrokkenen zelf niet uit? Dan kunt u een klacht indienden. De klacht moet binnen een jaar na de gedraging worden ingediend. We hanteren het volgende stappenplan:

Stap 1: Klacht bespreken met de betrokken persoon

Stap 2: Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de locatieleider bij ons op school

Stap 3: Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de directeur bij ons op school

Stap 4: Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met schoolbestuur

Stap 5: Indien stap 4 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen aan de (landelijke) Klachtencommissie

 

Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school (Peter Prins, 050-3210465)

De interne klachtenregeling van O2G2 is te vinden op www.o2g2.nl.

Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van O2G2 (p/a postbus 744, 9700 AG Groningen). De klachtencoördinator van O2G2 (tel: 088-3688800) kan u informeren over de procedure.

Mocht deze stap nog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie. De Openbaar Onderwijs Groep Groningen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het best één van de vertrouwensartsen van de GGD benaderen (050-3674000) of met de Vertrouwensinspecteur (0900-1113111).

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies