Toetsen en Cito

Volgen ontwikkelingen van de leerlingen

Om te zien of de aangeboden stof door de leerlingen beheerst worden, vinden er regelmatig observaties, deze worden genoteerd in de weekplanning. Op de weekplanning staat het rooster en welke zorg wordt geboden, hier kunnen dan ook korte evaluaties/observaties worden genoteerd. Daarnaast worden methodegebonden toetsen afgenomen, na een toets wordt in veel gevallen in de aansluitende week herhalings- en/of verdiepingsstof aangeboden op basis van de behaalde resultaten. Eventueel wordt er extra instructie gegeven en meer/ander oefenmateriaal aangeboden om vaardigheden alsnog voldoende in te slijpen.

Naast de zogenaamde methodegebonden toetsen maakt de school ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen (CITO) om na te gaan of de gestelde doelen over langere termijn gehaald worden. Deze toetsen worden afgenomen volgens de toetskalender en vinden ieder schooljaar plaats in januari/februari en mei/juni. De resultaten van de landelijke toetsen worden centraal geregistreerd en geanalyseerd om ons onderwijs te evalueren en zo nodig aan te passen, hiervoor gebruiken wij het leerlingvolgsysteem ESIS.

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies