Ons onderwijs

 “Samen leren, samen werken en samen leven”

De Siebe Jan Boumaschool is een school voor openbaar onderwijs. 

Dat betekent dat álle kinderen, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging worden toegelaten.

In de huidige multiculturele samenleving, waarvan ons voedingsgebied een weerspiegeling is, wil onze school een bijdrage leveren aan acceptatie en integratie van verschillende culturen.

Wij willen met ons onderwijs bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze multiculturele samenleving. In een omgeving waar kinderen zich geborgen en thuis voelen kunnen ze zich ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Bij deze ontwikkeling gaan wij uit van de individuele mogelijkheden, kwaliteiten en motivatie van kinderen.

Kinderen worden zo gestimuleerd goede prestaties te leveren die beoordeeld worden in vergelijking met eerdere prestaties van een kind en de groei die daarin te ontdekken valt. Dit kan niet altijd in cijfers worden uitgedrukt!

Een aantal uitgangspunten vormt het fundament voor ons onderwijs:

  • Het adaptief onderwijs dat uit gaat van de basisbehoefte van elk individu: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie.

  • Wij gaan in onze dagelijkse omgang uit van deze basisbehoeften, het zijn voorwaarden om te leren. In ons onderwijs sluiten we aan bij de basisbehoeften van een kind. Wanneer we ervan uitgaan dat ieder kind leert als aan bovengenoemde basisbehoeften wordt voldaan, betekent dat, dat het onderwijs in de school moet differentiëren. Leerkrachten hebben vertrouwen, ondersteunen, geven hulp, structuur en dagen uit tot zelfstandige exploratie.

  • Het gegeven dat mensen verschillen in talent, tempo en temperament. Wij nemen deze verschillen als uitgangspunt, van daaruit werken we samen op basis van respect en vertrouwen. Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten. Juist die sterke punten stimuleren en wijzen op de talenten en kwaliteiten zijn niet alleen motiverend voor de leerling zelf maar ook interessant voor anderen die hier ook weer van kunnen leren.

  • Actief en interactief leren, elk kind heeft een eigen ontwikkelingstaak, een eigen actief aandeel in zijn ontwikkeling. In actieve en interactieve leersituaties leren de kinderen hun ideeën onder woorden te brengen. Ze maken kennis met ideeën en aanpak van anderen. Daardoor krijgen ze inzicht in hun eigen denkproces en dat van anderen.

  • Zelfstandig leren, naast interactieve leermomenten moeten kinderen zelfstandig werken. Kinderen leren en oefenen zelfstandig. Datgene wat je jezelf eigen maakt blijft veel langer hangen dan datgene wat iemand je vertelt en wat je maar klakkeloos over moet nemen.

  • Coöperatief leren, naast klassikale en individuele momenten, moeten kinderen ook samen leren. Coöperatief Leren is een krachtige aanpak die de prestaties van kinderen verbetert. Coöperatief Leren heeft veel werkvormen die direct toepasbaar zijn. Ze zijn niet methode- of niveaugebonden. Het is meer dan samenwerkend leren. Door de gestructureerde aanpak verwerven de kinderen vaardigheden die aan de werknemers van nu en in de toekomst gevraagd worden. Het kunnen werken in teamverband, sociaal en communicatief vaardig zijn, respect hebben voor de ander enzovoort. geïntegreerd in ons dagelijks onderwijs.  Door veel interactie tijdens het leren voelen de kinderen zich betrokken. Ze leren als hecht team samenwerken en leren actief. 

  • De leerkracht is belangrijk bij leren. Bij het aanleren van basisvaardigheden als lezen, rekenen en taal is de kwaliteit van de instructie doorslaggevend. In kleine stappen leren de kinderen nieuwe kennis en vaardigheden aan. Direct daar aan gekoppeld krijgen de kinderen de mogelijkheid deze nieuwe kennis in te oefenen. (via het activerende directe instructie model).

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies