Stichting Ouderraad

Sinds het voorjaar van 2013 is de Stichting Ouderraad Siebe Jan Boumaschool opgericht. (afkorting: St. OR SJB-school).

Hiervoor was dit de ouderraad. De belangrijkste kenmerken van een stichting zijn dat er een volledige rechtsbevoegdheid bestaat en dat de bestuursleden alleen bij wanbeleid aansprakelijk kunnen worden gesteld.

“De Ouderraad is juridisch verbonden aan de Stichting SJB-school, om zo op een verantwoorde wijze het geld van de ouders te beheren.

Basisonderwijs is toch gratis? Dat is zeker waar. Een aantal activiteiten echter, o.a. schoolreis, Sinterklaas, Kerst, Pasen. Sportieve en extra culturele activiteiten, optredens, valt niet onder de regulier bekostigde lesprogramma of budget. Tocht maken deze dingen een belangrijk deel uit van de Siebe jan Boumaschool. Om al deze activiteiten te organiseren is natuurlijk geld nodig. Om die reden vraagt De St. OR SJB-school  aan alle ouders een vrijwillige jaarlijkse bijdrage per leerling.

In het begin van elk schooljaar krijgen ouders het verzoek om een bedrag aan schoolfonds- en schoolreisgeld aan de Stichting Ouderraad Siebe Jan Boumaschool te betalen.

De gelden worden beheerd en besteed door de Stichting Ouderraad Siebe Jan Boumaschool.

Er is een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Het bestuur wordt gevormd door twee ouders uit Stichting Ouderraad SJB-school en een leerkracht van de SJB-school.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies