Ouderbijdrage

U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin de gegevens en de hoogte van de ouderbijdrage die u via internetbankieren kan overmaken of eventueel contant bij de leerkracht van uw kind.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Scholen mogen een kind dus niet weigeren als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. Maar als u niet bijdraagt, kan het zo zijn dat uw kind niet mag meedoen aan bepaalde uitstapjes of feestjes. Die worden namelijk uit de ouderbijdrage betaald. De school blijft wel verantwoordelijk voor de opvang van uw kind tijdens de activiteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage. Indien u het geld (tijdelijk) niet kunt betalen, kunt u met de Stichting Ouderraad Siebe Jan Boumaschool een betalingsregeling afspreken. Ouders met een minimuminkomen krijgen een deel van het geld vergoed door SOZAWE.

Ouderbijdrage 2019 – 2020

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt  €35,00 voor iedere leerling.

Het eerste schooljaar kan de bijdrage afwijken van dit bedrag. Dit is afhankelijk van de maand waarin uw kind(-eren) dat jaar voor het eerst naar school gaat/gaan. De meeste uitgaven vinden namelijk plaats in het begin van het schooljaar.

 

Eerste schooldag in aug t/m dec 

 €35,00

Eerste schooldag in jan t/m mei  €15,00
Eerste schooldag in juni of juli  €0,-

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies