PBS en Vreedzame School

Wat is PBS?

PBS betekent Positive Behavior Support, dus eigenlijk positief gedrag aanleren, bevorderen en belonen. Want gedrag is net als rekenen en taal een vak. Ook goed gedrag kun je leren.
Door hier op school aan te werken wordt de sfeer op school plezierig.

Daarvoor zijn 3 gezamenlijke waarden geformuleerd. Binnen de school is het gedrag dat past bij deze waarden beschreven en wordt het de kinderen actief aangeleerd.

Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

 

De 5 uitgangspunten van PBS zijn:

  • Preventief. Door het gebruik van PBS wordt zoveel mogelijk probleemgedrag voorkomen. Niet steeds achteraf moeten straffen, maar er voor zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat het ongewenste gedrag uitblijft.
  • Een schoolbrede inzet. Iedereen die een verbintenis heeft met de school, de kinderen, de leerkrachten en de ouders werken er aan mee.
  • Data verzamelen. We willen precies weten wat er gebeurt en hoe vaak iets gebeurt. Dit registreren we als school. Vandaaruit maken we als school (nieuwe) plannen.
  • Gedragsverwachtingen. Er zijn drie waarden gekozen die wij het allerbelangrijkst voor onze kinderen, onszelf en de school vinden. Bij deze waarden zijn gedragsverwachtingen (gedragsregels) geformuleerd.
  • Beloningssysteem. PBS is gebaseerd op het versterken van goed gedrag. Goed gedrag wordt versterkt door een beloningssysteem in te zetten. Een kind presteert beter als het succeservaringen heeft. Belonen is dus enorm belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat het meeste effect bereikt wordt door tegenover één negatieve correctie, vier positieve reacties te geven. Tip voor thuis: zie je iets wat je kind dus goed doet, vertel hem dat dan ook. Echt waar, het werkt!

Wat is PBS op OBS Siebe Jan Boumaschool?

Plezier, betrouwbaarheid en zelfstandigheid  zijn de belangrijkste waarden voor onze school.

PBS sluit aan bij De Vreedzame School, de sociaal – emotionele methode van OBS Siebe Jan Boumaschool.

PBS is binnen de school in ontwikkeling, bijvoorbeeld door scholing van het team tijdens de margedagen.

 

Hoe is PBS zichtbaar op onze school?

  • De waarden van onze school hangen zichtbaar op diverse plekken in de school.
  • De gedragsverwachtingen hangen binnenkort ook zichtbaar op de plekken waar het gewenste gedrag verwacht wordt. U ziet in de school foto’s hangen waarop het goede gedrag te zien is.

Voor groot en klein zullen we aardig zijn

 

Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Wij gebruiken sinds 2002 de methode Vreedzame School.

Inmiddels zijn er twee vervolgmodules beschikbaar: Leerlingparticipatie (waarin de actieve betrokkenheid van leerlingen in de school wordt uitgebouwd) en de Groepsvergadering (waarin een democratisch hart in klas en school wordt georganiseerd waar leerlingen een echte stem hebben).

Deze modules hebben wij net aangeschaft en we zullen deze gaan invoeren in de groepen. Daarnaast  is besproken dat we de Vreedzame School zichtbaar voor elkaar moeten maken maar ook voor ouders. We zullen de Vreedzame School vaker op de agenda zetten en bekijken hoe we ouders hier meer bij kunnen betrekken.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies