Aanmelden kind

Welkom!

Wanneer uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Uw kind is dan echter nog niet leerplichtig.

Vanaf zijn of haar vijfde jaar (uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar verjaardag) is het kind wel leerplichtig en moet het dus naar school. Voor zowel de ouder(s) als kind(eren) is deze verandering vaak erg spannend.

Ouders hebben vaak veel vragen. Wij zijn uiteraard bereid deze vragen te beantwoorden in een mondeling gesprek. Voordat u besluit om uw kind op te geven bij de Siebe Jan Boumaschool bent u van harte welkom om eerst eens vrijblijvend langs te komen. We kunnen u dan iets vertellen over de school en u kunt desgewenst een kijkje nemen in de klassen. U wordt wel verzocht van te voren even een afspraak te maken. Dan kunnen we voldoende tijd voor u reserveren. Daarnaast kunt u in onze schoolgids lezen over onze manier van werken en wat u van ons kunt verwachten.

 

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Voordat u uw kind komt inschrijven, vult u een aanmeldingsformulier in. Zie bijlage onderaan. Hierin wordt o.a. gevraagd of we contact op mogen nemen met bijvoorbeeld de Peuterspeelzaal of de Kinderopvang zodat we aanvullende informatie kunnen opvragen. Deze kunt u inleveren bij school.

Na circa 10 dagen wordt u gebeld en maken we een afspraak voor een gesprek en/of inschrijving. We zetten dan alle gegevens in de computer en u moet nog een ouderverklaring invullen.

Elke school is wettelijk verplicht een ondergetekende ouderverklaring in zijn archief te hebben. U vind de ouderverklaring in de bijlage hieronder.

Bij de inschrijving wordt een leerling-kaart gemaakt, die door een van de ouders moet worden ondertekend.

Ouders dienen een paspoort, rijbewijs of een identiteitsbewijs mee te nemen naar deze afspraak we maken hier een kopie van.

Sinds 1 februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht bij inschrijving van nieuwe leerlingen naar het sofinummer van het in te schrijven kind te vragen. De opgave moet gebeuren aan de hand van een origineel document van de belastingdienst waarop vermeld:

  • het sofinummer van het kind
  • de volledige namen van het kind

Wanneer het kind een identiteitsbewijs of paspoort heeft dan is dit ook een geldig document.

Wilt u dit document meenemen dan maken wij tijdens de inschrijving hiervan een kopie voor onze leerlingenadministratie?

 

Bij de inschrijving van de nieuwe leerlingen voor groep 1 wordt ook een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Op die manier kunnen we de groepsleerkrachten goed voorbereiden op de komst van uw kind.

Voor oudere leerlingen, die van een andere basisschool komen moet een bewijs van uitschrijving van die basisschool worden ingeleverd.

Zonder dit bewijs kan een leerling niet worden ingeschreven.

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies