Algemeen nieuws
 

Coronavirus

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus in de hele wereld en dus ook bij ons volgen elkaar snel op. We volgen de richtlijnen van RIVM en GGD en houden jullie op de hoogte via Mijn School. Je kunt ook op de site van O2G de laatste ontwikkelingen volgen en hier is ook meer te lezen over onze aanpak.

Er is een coronateam van O2G dat 3x p/w bij elkaar komt. Vrijdag 6 maart is besloten tot een nieuw beleid op het gebied van ‘handen schudden’ (nu ook overgenomen door het kabinet). Vanaf maandag 9 maart wordt dit niet meer gedaan. Daarnaast is besloten dat deze week de uitstapjes in de drie Noordelijke provincies gewoon door kunnen gaan. Voor de weken daarna wordt dit telkens per week bekeken.

Snappet, een digitaal hulpmiddel voor groep 4 t/m 8

Er is in de groepen een goede start gemaakt met het gebruik van het digitale hulpmiddel Snappet. Kinderen werken enthousiast, nauwkeurig, met meer concentratie en een betere focus op hun device en krijgen direct via het device feedback op hetgeen ze hebben gemaakt. Voor de leerkrachten betekent het een betere en snellere mogelijkheid voor controle en ze zien op hun dashboard hoe het met de kinderen in hun groep gaat. Per locatie zijn (of worden) twee leerkrachten een Snappet specialist. Zij hebben wekelijks online contact over vragen die we tegen komen en geven de antwoorden uiteraard weer door aan hun collega’s. We zijn nog meer net gestart maar wel met veel enthousiasme.

Nieuwbouw IKC Borgman Ebbinge

Het appartementencomplex naast ons gebouw is klaar en opgeleverd. Dat betekent dat de SKSG aan het werk is met het casco opgeleverde deel dat zij gaan huren.

Voor ons IKC Borgman Ebbinge geldt dat de oplevering definitief voor de zomervakantie zal zijn. De verhuisplannen worden steeds concreter en de bouw loopt volgens schema. Op maandag 23 maart is er een ouderavond waarop iedereen verder wordt geïnformeerd.

Nieuwbouw IKC Borgman Oosterpark

De planning van de nieuwbouw IKC Borgman Oosterpark is dat we eind mei gaan starten. Dit gebeurt samen met het appartementencomplex van Nijestee dat naast ons gebouw komt. Op woensdag 15 april wordt er een ouderavond georganiseerd waarop zowel inhoudelijke als bouwtechnische worden toegelicht. Notteer alvast de datum in uw agenda. Een uitgebreide uitnodiging volgt binnenkort.

Broertje/zusjes en verhuizingen

Het MT is bezig met de plannen voor 2020-2021. Hiervoor hebben we o.a. nodig hoeveel kinderen er op onze IKC’s zitten. Daarom hier de vraag of er nog een jonger broertje of zusje is die nog niet is ingeschreven en de vraag of er iemand verhuisplannen heeft waardoor we kinderen logischerwijs gaan missen. Geef het z.s.m. door aan de leerkracht en aan administratie via administratie.sjbouma@o2g2.nl

Agenda
Vrije dagen en vakanties
Paas weekend                       9 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 20 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie  4 juli t/m 16 augustus 2020
Margedagen
Woensdag 18 maart 2020 Woensdag 20 mei 2020
Donderdag 9 april 2020 Maandag 8 juni 2020
Dinsdag 14 april 2020 Dinsdag 9 juni 2020
Nieuws uit de wijk
Vreedzame School en Vreedzame Wijk

De Siebe Jan Boumaschool en de Borgmanschool Vinkenstraat zijn beiden een Vreedzame School. Op beide locaties leren wij onze kinderen tijdens de Vreedzame School lessen vaardigheden om op een vreedzame manier conflicten op te lossen en actief bij te dragen aan een fijne sfeer in de klas en op onze scholen. In de Vreedzame Wijk wordt deze aanpak verbreed naar de wijk. Op dinsdag 3 maart heeft een eerste bijeenkomst plaats gevonden in de Oosterparkwijk om de Vreedzame Wijk vorm te geven. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van Wij Oosterparkwijk, Bslim, JOP, stichting ik trakteer, Kerngroep Oosterparkwijk, basisscholen, SKSG en Kids First aanwezig. De komende tijd zullen regelmatig bijeenkomsten plaatsvinden om de Vreedzame Wijk verder vorm te geven. Een van de uitkomsten van dit overleg is dat mediatoren, kinderen die getraind zijn om vreedzaam conflicten op te lossen, ook ingezet gaan worden bij grote evenementen in de wijk. Voorbeelden van evenementen zijn bijvoorbeeld de Nationale Buitenspeeldag en Kick-Off Oosterparkwijk. Verschillende medewerkers zullen getraind gaan worden om deze kinderen, allemaal via dezelfde werkwijze, te gaan begeleiden. Daarnaast hebben wij afgesproken dat wij alle bewoners actief gaan begroeten wanneer wij elkaar tegenkomen op straat of onderweg. Want iedereen is welkom én iedereen hoort erbij. Helpt u ons mee, door ook eens iets vaker “hallo” of “goedemorgen” te zeggen tegen iemand die u niet kent?

Nieuws uit de groepen
Kleuters in het Atelier
 

Afgelopen weken zijn er twee gastdocenten van VRIJDAG bij ons op bezoek gweest. De kinderen hebben hun eigen gipsen hand gemaakt en werden omgetoverd tot ware astronauten! Dit sluit mooi aan bij het thema waar we op dit moment mee bezig zijn, kunst! 

 

Kijk voor meer leuke foto's in het fotoalbum op MijnSchool.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465