Agenda
Vrije dagen en vakanties
Voorjaarsvakantie 13 t/m 23 februari 2020
Paas weekend 9 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 20 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Margedagen
Donderdag 13 februari 2020 Dinsdag 14 april 2020
Vrijdag 14 februari 2020 Woensdag 20 mei 2020
Woensdag 18 maart 2020 Maandag 8 juni 2020
Donderdag 9 april 2020 Dinsdag 9 juni 2020
Algemeen nieuws
 

Staking, een terugblik naar 30 en 31 januari

Beide stakingsdagen waren een succes. Op beide dagen waren ca. 4200 scholen dicht en waren er op veel plekken manifestaties waarbij veel mensen aanwezig waren. Het onderwijs heeft mensen nodig. ‘Kabinet, maak daarom werken in het onderwijs weer aantrekkelijk’! Natuurlijk begrijpen we dat dat na jarenlange verwaarlozing niet op één dag is geregeld. Teams zullen tijdelijke oplossingen moeten zoeken en dat houd je alleen maar vol als je weet dat er een perspectief is. In onderwijs en politiek bestaat het besef dat het probleem opgelost moet worden maar dat perspectief wil het kabinet Rutte III overduidelijk niet bieden. We gaan door met actievoeren want al lijkt dit kabinet uitgeregeerd, niets meer te willen doen voor onderwijs, die ontkenning van de problemen zullen we ze steeds weer inwrijven.

Reactie van een ouder; “Wij zouden zij aan zij moeten staan en ook het werk hebben moeten neerleggen. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door achterblijvende salarissen, kortingen op financiering en een torenhoge werkdruk. Het gaat om het opleiden van de jongste generaties van ons land. Opdat zij voorbereid worden om hun plek in de maatschappij te vinden. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid die heel bv Nederland maar moet voelen”.

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en daarom moet er meer en structureel in het onderwijs worden geïnvesteerd.

Snappet, een nieuw digitaal hulpmiddel voor groep 4 t/m 8

Sinds december hebben kinderen van groep 4 t/m 8 op IKC Borgman Oosterpark, afdeling Siebe Jan Boumaschool, een eigen nieuw tablet (groep 4-5-6) en chromebook (groep 7-8) voor het maken van de lessen. Sommige groepen starten eerst alleen met het vak Spelling, Woordenschat of Rekenen om te kijken hoe dit gaat. Later komen daar ook andere vakgebieden bij. Op de andere locaties wordt nu ook gestart met deze nieuwe devices. De invoering kan en mag per groep en per IKC verschillen. Met het oog op de overstap naar de nieuwe IKC’s  en de daarbij horende andere manier van leren (meer aansluiten bij de individuele leerbehoeften van kinderen) hebben wij de keuze gemaakt voor Snappet. Bij Snappet worden de instructies nog steeds klassikaal door de leerkracht gegeven en blijven wij werken met dezelfde methodes. De verwerking wordt niet meer in werkboekjes gedaan maar via chromebooks/tablets. Aan de hand daarvan kan het individuele leerproces van elk kind makkelijker inzichtelijk gemaakt worden en kunnen de opgaven zich automatisch aanpassen aan wat een kind al kan of waarin het zich nog kan ontwikkelen. Om te voorkomen dat de kinderen over een tijdje hele dagen achter hun chromebooks/tablets zitten, wordt het rooster iedere dag zo ingedeeld dat er genoeg afwisseling is tussen schermtijd en geen schermtijd. Over een aantal weken komt er een update over hoe het werken met Snappet ons bevalt. 

Broertjes/zusjes en verhuizingen

Het MT is bezig met de plannen voor 2020-2021. Hiervoor hebben we o.a. nodig hoeveel kinderen er op onze IKC ’s zitten. Daarom hier de vraag of er nog een jonger broertje of zusje is die nog niet is ingeschreven en de vraag of er iemand verhuisplannen heeft waardoor we kinderen logischerwijs gaan missen. Geef het z.s.m. door aan de leerkracht, locatieleider en via administratie.sjbouma@o2g2.nl

Volgende IKC Borgman Nieuws

Het volgende IKC Borgman Nieuws verschijnt  op woensdag 11 maart 2020. Kopij moet op maandag 9 maart worden gemaild aan m.snel@o2g2.nl

Oprichting Oudervereniging IKC Borgman Oosterpark is een feit

Dinsdag 10 december jl. is er door het bestuur van de huidige ouderraden een vereniging opgericht: Oudervereniging IKC Borgman Oosterpark. Hierin gaan de huidige ouderraden van de BorgmanschoolVinkenstraat en Siebe Jan Boumaschool op. Sinds het begin van het jaar, werken de raden al met enthousiasme samen. Dit jaar voeren we ook een gezamenlijke begroting. De samenwerking bevalt en nu is het tijd voor een volgende stap. Iedere ouder/verzorger van een leerling mag lid worden en op die manier meebeslissen over onder andere financiën van de OR, activiteiten en plannen die al onze kinderen aangaan. We hebben enorm veel zin in de verdere samenwerking. Houd daarom het Borgmannieuws in de gaten, want binnenkort ontvangt iedere ouder een uitnodiging om lid te worden! Vragen of opmerkingen? Trek dan een ouderraadlid aan het spreekwoordelijke jasje. 

Sport
 

.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465