Algemeen nieuws
 

IKC Borgman Nieuws

Dit nieuwsbulletin heet IKC Borgman Nieuws omdat het geldt voor alle drie onze IKC’s (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). De uitgave wordt steeds verder aangepast, zodat u op termijn alleen nog de bladzijdes van de eigen wijk kan lezen.

Broertje/zusjes en verhuizingen

Het MT is bezig met het werkverdelingsplan voor 2020-2021 (zie ook het artikeltje verderop). Dit is een plan wat we met de teams gaan bespreken en daarna ook in de MR. We hebben hiervoor o.a. nodig hoeveel kinderen er op onze IKC’s zitten. Daarom hier de vraag of er nog een jonger broertje of zusje is die nog niet is ingeschreven en de vraag of er iemand verhuisplannen heeft waardoor we kinderen logischerwijs gaan missen. Geef het z.s.m. door aan de leerkracht, locatieleider en via leerlingenadministratie@borgman.o2g2.nl !

Staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en daarom moet er meer en structureel in het onderwijs worden geïnvesteerd. We staken voor onze kinderen, voor ons onderwijs en voor de toekomst van ons land. De kwaliteit van het onderwijs wordt bedreigd door een steeds groter wordend lerarentekort. De werkdruk is hoog en de salarissen lopen achter.

Deze en vorige week hebben we op verschillende locaties moeten improviseren vanwege het lerarentekort. Er is gekozen om de groep voor het individuele belang te laten gaan waardoor de extra aandacht die een aantal kinderen nodig heeft, niet is doorgegaan. Als dit vaker gaat gebeuren wordt de ongelijkheid alleen maar groter en dat willen we absoluut niet. Leek het vooralsnog een probleem van het Westen om leerkrachten te krijgen, nu is het ook hier een probleem aan het worden.

Bij het schrijven van dit bericht is het standpunt van ons bestuur niet bekend. De stakingsbereidheid is hoog en dus is het verstandig om er rekening mee te houden dat de scholen op 30 en 31 januari dicht zijn. Het actuele nieuws volgt verder via Mijn School.

Nieuwbouw IKC Borgman Ebbinge

Volgende week vrijdag wordt samen met de kinderen het bereiken van het hoogste punt gevierd. De ondersteuning die nodig was om het beton te laten drogen is weggehaald en dus kan de binnenkant verder vorm worden gegeven. Zo krijgt het nieuwe IKC gebouw steeds meer vorm.

Het appartementencomplex naast ons gebouw is bijna klaar en wordt begin maart opgeleverd. Dat betekent dat de SKSG ook aan het werk kan met het casco opgeleverde deel dat zij gaan huren. Op maandag 23 maart is er weer een ouderavond waarop iedereen verder wordt geïnformeerd.

Nieuwbouw IKC Borgman Oosterpark

De periode van bezwaar maken is voorbij en dus worden de contracten ondertekend door O2G en Nijestee. Dit is voor aannemer Rottinghuis het sein om verder te gaan met de voorbereidingen hetgeen betekent dat we nog voor de zomer starten met de nieuwbouw.

Werkverdelingsplan

Het idee van dit plan is dat medewerkers meer inspraak hebben in de verdeling van het werk. Meer zeggenschap bij een team betekent minder zeggenschap bij het individu dus ook de locatieleider, directeur en het bestuur. Als werkgever schets het MT de mogelijkheden. Denk hierbij aan het aantal groepen, nieuwe ontwikkelingen, scholing, tijd voor MT en IB, inzet van werkdruk middelen, enz. Na de gesprekken in de teams komt het MT met een conceptvoorstel waar de PMR instemmingsrecht voor heeft. Op deze manier is iedereen betrokken bij het tot stand komen van dit plan, weet waar hij/zij aan toe is en zijn er geen verrassingen.

Agenda
Margedagen
Donderdag 13 februari 2020 Dinsdag 14 april 2020
Vrijdag 14 februari 2020 Woensdag 20 mei 2020
Woensdag 18 maart 2020 Maandag 8 juni 2020
Donderdag 9 april 2020 Dinsdag 9 juni 2020
Vrije dagen en vakanties
Voorjaarsvakantie 13 t/m 23 februari 2020
Paas weekend 9 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 20 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Nieuws uit de groepen
Mediatoren
 

In het vorige Borgmannieuws heeft u kunnen lezen over de inzet van de mediatoren op het schoolplein. Inmiddels zijn deze "opgeleide mediatoren" gestart. Elke pauze lopen er twee mediatoren samen met één leerkracht op het plein. Dit verloopt ontzettend goed. We merken dat de kinderen steeds vaker op zoek gaan naar de mediatoren en dat kleine conflicten heel snel zijn opgelost. We zijn onder de indruk van deze toppers! 

Nieuws van de kleutergroepen
 

Het lijkt alweer even geleden, maar vorige week maandag zijn de kleuters gezamenlijk gestart met een nieuwjaarswens (receptie). Hier horen natuurlijk bubbels en nieuwsjaarsrolletjes met slagroom bij. We gaan er samen weer een gezellig en leerzaam jaar van maken!

 

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465