Agenda
Vrije dagen en vakanties
Kerstvakantie                              21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 13 t/m 23 februari 2020
Paas weekend 9 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 20 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Margedagen
Donderdag 13 februari 2020 Dinsdag 14 april 2020
Vrijdag 14 februari 2020 Woensdag 20 mei 2020
Woensdag 18 maart 2020 Maandag 8 juni 2020
Donderdag 9 april 2020 Dinsdag 9 juni 2020

 

 

En een hele fijne vakantie allemaal!

 

Namens het hele team van de Siebe Jan Boumaschool.

Algemeen nieuws
 

IKC Borgman Nieuws.

Dit nieuwsbulletin heet IKC Borgman Nieuws omdat het geldt voor alle drie onze IKC’s (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). De uitgave wordt steeds verder aangepast, zodat u op termijn alleen nog de bladzijdes van de eigen wijk kan lezen.

Medezeggenschapsraad.

Op donderdag 12 december vergaderde de gezamenlijke MR van 19.30-21.30 op de Siebe Jan Boumaschool. Deze keer ging het over begroting  2020, het luizenprotocol, scholing van de MR leden en het werken in units.

Terugblik naar 2019.

Wanneer ik even de tijd neem om terug te kijken, denk ik vaak: “Wat gaat de tijd toch ontzettend snel”.

Een terugblik leert dat dit jaar begon met heel verdrietig nieuws. Het overlijden van Hella, de vrouw van meester Henk (Jaco) sloeg in als een bom. Beide binnenstad locaties waren een dag dicht zodat collega’s bij het afscheid konden zijn.

Een ander opvallende gebeurtenis is dat we dit jaar twee keer hebben gestaakt. De kwaliteit van het onderwijs wordt bedreigd door een steeds groter wordend lerarentekort. De werkdruk is hoog en de salarissen lopen achter. Nu behoort Nederland nog bij de kopgroep van goed presterende landen maar de prestaties bij wiskunde, science en lezen lopen achteruit. Jammer is dat we er nog steeds niet zijn. Voor 30 en 31 januari 2020 zijn nieuwe stakingen op de agenda gezet.

In maart verscheen een bericht waarin wordt gesteld dat O2G maar liefst 30 miljoen euro aan reserves in kas heeft. Dit was een bijzondere interpretatie van de cijfers uit de begroting. Het beeld dat er 30 miljoen “op de plank ligt” en vrij besteedbaar is, is niet correct. O2G voldoet aan de normen van zowel de Onderwijsinspectie als van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen.

Ook in maart (en ook al eerder) kijken we naar een andere visie op opvang en onderwijs. Steeds meer opvangorganisaties en scholen gaan samenwerken om kinderen op maat te bedienen. Betere afstemming van het aanbod voor 8.30 en na 14 uur is van belang. Met een touringcar met 50 personen zijn we op bezoek geweest bij IKC Mondomijn in Helmond. Kleine groepjes leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn in Zoetermeer bij IKC de Toverberg of in Amsterdam bij IKC Laterna Magica geweest. Er wordt daar gewerkt in units en op ontwikkelpleinen waar medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen en waar ook alle talenten van de medewerkers worden ingezet om een gevarieerd aanbod  aan te bieden.

In april hebben we – net als alle O2G scholen – weer meegedaan aan de eindtoets van CITO. Alle groepen 8 scoorden voldoende tot goed!

Een eigen avondvierdaagse voor de locaties in de Binnenstad en de Siebe Jan was een geweldig succes. Komend jaar is de avondvierdaagse van 9-12 juni en doet IKC Borgman Oosterpoort ook mee.

Volgende week nemen we afscheid van Eefje, leerkracht groep 1/2 die ons gaan verlaten. We verwelkomen dan Karin als nieuwe collega.

De nieuwbouw verloopt vooralsnog op schema en dat betekent dat we de komende zomer starten op het Ebbinge en een jaar later in het Oosterpark.

De laatste maanden zijn we geconfronteerd met een tekort aan invallers. Gelukkig lukt het nog steeds om voldoende menskracht te krijgen en in te zetten om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden.

Feestdagen
Sinterklaas

Op donderdag 5 december kwam Sinterklaas ook weer op de Siebe Jan Boumaschool langs. Hij werd met de motor met zijspan in de ochtend voor schooltijd naar het Cruijffcourt gebracht, waar alle kinderen, ouders, meesters en juffen hem onthaalden. Na het vrolijke onthaal is de Sint in alle klassen langsgeweest. Het was een hele leuke drukke dag, waar alle kinderen enorm van hebben genoten!

 

Kijk voor meer foto's in de verschillende fotoalbums op MijnSchool.

 
Nieuws uit de groepen
Workshopdagen: “Eten is weten”

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 diverse workshops gevolgd rondom het thema ‘Eten is weten’. De kinderen volgden een workshop theater, beeldend, fotografie, muziek of koken. Afgelopen dinsdagmiddag gaven de kinderen een eindpresentatie in de MFR, het atelier en het speellokaal. De kinderen lieten daar zien wat zij geleerd en/of gemaakt hadden tijdens de workshops. Er waren door de kinderen prachtige dingen gemaakt en de kinderen van de kookworkshop presenteerden heerlijke hapjes. De kinderen waren erg enthousiast. We proberen later in het schooljaar nog een keer zo’n ronde met workshops gaan doen. Foto’s van de diverse workshops en wat foto’s van de eindpresentatie zijn te bekijken in de fotoalbum’s op MijnSchool.

 
Sport
Schooljudo
 

In december zijn de lessen schooljudo van start gegaan. In totaal krijgen de kinderen drie judolessen. De lessen worden gegeven door John van der Meer. Hij was tot een paar weken geleden nog bondscoach en heeft vele judo talenten opgeleid afgelopen jaren. 
 

Tijdens de judolessen leren de kinderen verschillende judotechnieken, maar ook respect hebben voor de tegenstander, de waarden en normen van judo en het lichaam van zichzelf en de ander goed kennen. 
 

Vindt je judo zo leuk dat je dat elke week wel zou willen beoefenen? Dat kan! Elke week biedt judovereniging Bakker, onder leiding van John, judolessen aan in gymzaal Goudenregenplein. Je kunt bij deze vereniging een aantal keer meetrainen om te bekijken of deze sport echt iets voor jou is. Voor meer informatie hierover kun je bij juf Marloes terecht.

Nieuws uit de wijk
Voor Mekaar! Oosterparkwijk
 

Deze week op Oogtv; Voor Mekaar!: de Oosterparkwijk.

 

De Oosterparkwijk, een prachtige wijk om trots op te zijn! We willen de kinderen van de Borgmanschool en de Siebe Jan Boumaschool graag nog meer betrekken en zeggenschap/eigenaarschap geven voor een nog fijnere leefomgeving.

 

Klik hier voor het filmpje. 

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465