Algemeen nieuws
 

IKC Borgman nieuws

Sinds november heet dit nieuwsbulletin IKC Borgman Nieuws omdat het geldt voor alle drie onze IKC’s (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). Voor het IKC in de wijk ontvangt u veel nieuws via Mijn School wat alleen te lezen is voor de ouders van die wijk. In dit IKC Borgman Nieuws leest u korte berichten die voor alle drie IKC’s gelden.

 

IKC nieuws kort

In IKC Oosterpoort wordt een verbouwing gerealiseerd met als doel dat de peuters dichterbij de kleuters worden gehuisvest zodat de integratie beter kan verlopen. Het lokaal is prachtig opgeknapt en wordt op 29 november in gebruik genomen. Verder is deze locatie actief met het inzamelen van spullen voor het opvangcentrum voor vluchtelingen op Lesbos.

In IKC Ebbinge worden de voorbereidingen getroffen voor een voorlichting avond over het werken binnen een IKC. Ouders en toekomstige ouders gaan in gesprek met de leerkrachten over de kansen en vragen die er zijn als we van ons oude gebouw overgaan naar ons nieuwe IKC gebouw.

In IKC Oosterpark start het project Roots of Empathy, een programma voor sociale en emotionele ontwikkeling uit Canada. Het sluit naadloos aan bij onze visie en begint dit schooljaar op kleine schaal in Groningen. Het programma bestaat uit 27 lessen, gegeven door een Roots of Empathy instructeur. Bij negen lessen komt een ouder met een baby op bezoek. Door het observeren van de baby leren de kinderen hun eigen emoties en gevoelens en ook die van anderen te herkennen.

 

Staken, een terugblik

Weliswaar krijgen we een pracht bedrag van de Minister maar het is geen structureel geld en daar gaat het nou net om. Zo kan de Groningen in 2024 een lerarentekort tegemoet zien van 6%. Nu is er al een invalprobleem want elke keer als ik de invalpool bekijk zijn er maar een paar mensen beschikbaar.

Het gaat echt niet alleen om een beter salaris. De laatste jaren is de verantwoordelijkheid voor een individuele leerkracht toegenomen, de klassen zijn voller (mede door het lerarentekort), er zitten meer kinderen in de klas die extra zorg nodig hebben omdat zij minder snel naar het speciaal onderwijs verwezen (passend onderwijs) en taken die conciërges zouden moeten doen worden  nu vaak door leerkrachten zelf gedaan (gelukkig hebben we veel vrijwilligers!). Daarbij heeft onderzoek uitgewezen dat in het onderwijs medewerkers meer overwerkuren maken dan in andere branches. Kortom; het moet echte anders.

Als we nu eens wat minder geld zouden stoppen in bestuurszaken en de reserves van besturen maximaliseren en minder regels hanteren maar gewoon dingen doen die er toe doen voor de kinderen en meer invloed krijgen op de schoolbegroting dan zouden we opschieten. Die vrijheid van elke school of elk IKC zou weer terug moeten komen!

 

Schoolfruit

Vanaf deze week krijgen de kinderen op de locaties weer schoolfruit. Lees de specifieke berichten per locatie op Mijn School.

 

Medezeggenschapsraad

Op donderdag 14 november vergadert de gezamenlijke MR voor de 2e keer. We zijn bijna weer compleet en het zal deze keer gaan over o.m. het tekort aan invallers, terugblik staking, nieuwe overlegstructuur MR, begroting  2019 en 2020 en het beleid van mobiele telefoons op school. de MR vergadert deze keer op de locatie Vinkenstraat 1.

Agenda
Vrije dagen en vakanties
Kerstvakantie                              21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 13 t/m 23 februari 2020
Paas weekend 9 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 20 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Margedagen
Dinsdag 12 november 2019 Donderdag 9 april 2020   
Vrijdag 6 december 2019 Dinsdag 14 april 2020
Donderdag 13 februari 2020 Woensdag 20 mei 2020
Vrijdag 14 februari 2020 Maandag 8 juni 2020
Woensdag 18 maart 2020 Dinsdag 9 juni 2020

 

Uitnodiging ouderochtend

Ouders en het kindteam van de Siebe Jan Boumaschool nodigen u uit voor een ouderochtend met als thema:

 

"Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen"

 

Donderdag 21 november van 9:30 - 11:00 uur.

 

In de Multifunctionele ruimte in het gebouw van de onderbouw.

Nieuws uit de groepen
Vreedzame school thema blok 2: We lossen conflicten zelf op

 

De kinderen leren:

Om een conflict zelf goed op te lossen.

Om  win-win oplossingen te bedenken.

Om het stappenplan: “praat het uit” toe te passen.
Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
Rode pet –  agressief, je bent boos en wordt driftig.
Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf.

De kinderen leren om na te denken over de druk van de groep, het hebben van een eigen mening en hoe om te gaan met kritiek. Daarnaast worden de mediatoren de komende weken opgeleid door Kelly. Mediatoren helpen andere kinderen bij bijvoorbeeld het oplossen van kleine conflictjes op het plein. Kelly geeft dezelfde mediatoren training ook op de Borgman Vinken. 

 
Roots of Empathy

Deze week starten we in de groepen 3/4 en 4/5 op de Siebe Jan Bouma en op de Borgman Vinken,  met " Roots of Empathy".  Een uniek programma uit Canada, voor het eerst in Groningen. Elke week komt er een opgeleide instructeur in de groep om dit programma te leiden. Er worden 9 thema’s door het jaar heen behandeld, waarbij steeds in de 2e les van het thema een baby in de groep komt (dat is 9x dit schooljaar). De baby is als het ware de “leerkracht”. Door goed te observeren, gedragingen en emoties van de baby te herkennen, leren de kinderen meer over hun eigen gevoelens en die van anderen.

Middels dit unieke (wetenschappelijk onderzochte) programma, wordt er gewerkt aan persoonsvorming/ burgerschap en wordt het empathisch vermogen van de kinderen aangeleerd en vergroot. 

 
Workshopdagen: “Eten is weten”
 

Vanaf a.s. dinsdag starten we op de Siebe Jan en op de Borgman Vinken, 5 keer met een workshopdag. Dat betekent dat groep 3 t/m 8 in de middag een workshop aangeboden krijgt. We willen de kinderen zo in aanraking laten komen met een breed en geïntegreerd aanbod. Elke workshop staat in het teken van ons thema: Eten is weten. De verschillende workshops waaruit gekozen kan worden, zijn o.a. : theater,  beeldende kunst, fotografie, koken en muziek. 

Nieuws vanuit de kleutergroepen
 

Prikkie de egel

Prikkie de egel is voor het eerst zonder papa en mama. Zijn moeder vertelde hem iets over een winterslaap, maar Prikkie was te druk met spelen. Nu heeft hij geen plekje meer en weet hij niet wat hij moet doen…
De afgelopen weken hebben de Spetters Prikkie geholpen. Eerst kwam Prikkie bij ons op bezoek, spannend! Daarna hebben we holletjes gemaakt van papier, klei of kapla. Ook hebben we buiten stevige takjes en blaadjes gezocht, zodat Prikkie beschermd wordt en lekker zacht in zijn holletje ligt. Vervolgens hebben we Prikkie een lekker appeltje gegeven en wat water. Verder hebben we samen gepraat over andere dieren die ook een winterslaap houden, net als Prikkie. Ook is het buiten niet altijd veilig voor Prikkie. Hij kan bijvoorbeeld onder een auto komen. Daarom hebben we tunnels en bruggen gebouwd. Tot slot hebben we samen het afval rondom de school opgeruimd. Nu kan Prikkie fijn gaan slapen!

 

De afgelopen weken hebben de bubbels bezoek gehad van een klein kaboutertje, zijn naam is Wouter. De bubbels hebben de afgelopen weken hard gewerkt om Wouter te helpen. Zijn huis, een paddenstoel, was tijdens een heftige storm kapot gegaan. Gelukkig wilden de bubbels hem wel helpen en hebben zij op verschillende manieren een paddenstoel voor Wouter gemaakt met huisnummer.  Ook hebben de bubbels een holletje gekleid  voor Prikkie de egel, een vriendje van Wouter. Deze week gaan ze aan de slag om samen met Wouter een lekkere kaboutersoep te maken.

Lampionnen tentoonstelling
 

Afgelopen donderdag 7 november konden de lampionnen weer worden bekeken in de klaslokalen tijdens de lampionnen tentoonstelling. Het was weer een groot succes! 

Kijk voor meer leuke foto's in het foto album op MijnSchool.

Sport
Volleybal clinic
 

Op maandag 4 november hebben de kinderen uit groep 4 t/m 8 een volleybalclinic gehad verzorgd door de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). Tijdens de clinic hebben de kinderen kennis gemaakt met volleybal. We hebben verschillende technieken geoefend zoals bovenhands- en onderhands spelen en reactiespelletjes. Tijdens de hele maand november = volleybalmaand is er extra aandacht voor volleybal tijdens de gymlessen. Op woensdagmiddag 11 december wordt er afgesloten met een Bslim volleybal scholentoernooi. 

Kijk voor meer leuke foto's op MijnSchool.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465