Algemeen nieuws
 

IKC Borgman Nieuws.

Voortaan heet dit nieuwsbulletin IKC Borgman Nieuws omdat het gaat gelden voor alle drie onze IKC’s , Integraal Kind Centra (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). Deze uitgave voor de Oosterpark is nog gelijk aan voorgaande, de andere wijken/locaties nemen het mooie voorbeeld van de Siebe Jan Boumaschool over.

Ziek melden mag in het vervolg via de telefoon, website en ook via MijnSchool.

Ziekmelding kan nog steeds tussen 8.00-8.30  via de schooltelefoon. Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u een ziekmelding doorgeven via de website of via MijnSchool. Als u inlogt op MijnSchool (kan ook op de telefoon) ziet u rechtsboven een envelopje.

Envelopje: Aanklikken

Aan: De naam van de leerkracht(en)

Onderwerp:  De naam van het kind.

Bericht: Wat uw kind mankeert en eventuele verdere opmerkingen.

Eventuele bijlage en verzenden.

Na maximaal 10 minuten krijgt de leerkracht de mail binnen.

Medezeggenschapsraad.

Op dinsdag 17 september heeft de gezamenlijke MR voor het eerst vergaderd. In de vergadering kwam ook de grootte van de MR aan de orde. Er is besloten om voor de rest van dit schooljaar een ‘proef’ te doen door voortaan eens per twee maanden een wijkgerichte MR te houden en eens per twee maanden een grote MR over allerlei zaken die vanuit het bestuur komen. Volgende week zijn de eerste aparte deel MR vergaderingen per wijk. In de Oosterpark vergaderen de MR ouders en leerkrachten van de Oliemuldersweg en de Vinkenstraat samen. Op 14/11 volgt dan weer een gezamenlijke MR van alle wijken samen.

Nieuwbouw Ebbinge.

De nieuwbouw van IKC Borgman Ebbinge heeft een kleine vertraging opgelopen omdat er 4 van de 183 palen niet goed gestort waren. Dat probleem is inmiddels verholpen en de bouw verloopt nu weer goed. Op woensdag 18/9 was er een klein ‘betonfeestje’ voor de medewerkers want toen was de begane grond klaar en werden we op het bouwterrein onthaald en toegesproken door de directie van Van Wijnen. Op 25/11 is er een info avond op de Jaco over de voortgang van de nieuwbouw en het onderwijsconcept wat ons voor ogen staat.

Nieuwbouw Oosterparkwijk.

Voor IKC Borgman Oosterpark geldt dat de zgn. omgevingsvergunning nog deze maand wordt voorgelegd aan B&W. Hierna kunnen de voorbereidingen van de bouw beginnen en zal ook bekend worden wanneer de start precies zal zijn.

Agenda
Vrije dagen en vakanties
Herfstvakantie 19 t/m 28 oktober 2019
Kerstvakantie                              21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 13 t/m 23 februari 2020
Paas weekend 9 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 20 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Margedagen
Maandag 28 oktober 2019
Dinsdag 12 november 2019
Vrijdag 6 december 2019
Donderdag 13 februari 2020
Vrijdag 14 februari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Donderdag 9 april 2020
Dinsdag 14 april 2020
Woensdag 20 mei 2020
Maandag 8 juni 2020
Dinsdag 9 juni 2020
Nieuws uit de groepen
Even voorstellen…Het PBS leerlingen team
 

In september hebben al leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen solliciteren naar een plekje in het “PBS leerlingen team”. Het team bestaat dit schooljaar uit twaalf leerlingen: Navanyo en Luca D uit groep 4/5, Elena - Nura en Luca B uit groep 6/7 en Jule – Amber – Nour – Leandra – Laura - Maxime en Annalien uit groep 7/8. De PBS’ers vertegenwoordigen hun eigen groep en geven hun mening over dingen die zij op school belangrijk vinden. Ook mogen deze kinderen meedenken over het pleinmateriaal. De kinderen uit groep 7 en 8 gaan na de herfstvakantie een mediatorentraining volgen om te leren hoe ze kunnen helpen bij het oplossen van ruzies tussen kinderen. Een keer in de zes weken vergaderen wij op vrijdagmiddag met de PBS’ers.

Projectweken
Kinderboekenweek
 

Van 3 t/m 13 oktober is het kinderboekenweek. Het thema dit jaar is reis mee! Ook dit jaar werd de kinderboekenweek weer feestelijk geopend op het schoolplein.

Op dinsdag 8 oktober was de kleedjes boekenmarkt in het speellokaal van de nieuwbouw. Alle kinderen konden boeken verkopen voor niet meer dan 50 cent. Ook krijgen alle kinderen van school weer 50 cent om een boek te kunnen kopen. Het was weer een groot succes!

 
Sport
Bslim Dans

Vanaf maandag 14 oktober gaat Bslim starten met dans! Iedere maandag tussen 18.00 en 19.30 wordt er geoefend in de gymzaal van de Siebe Jan Bouma school. Hou je van bewegen en lijkt het je leuk om te dansen? Kom dan langs! De eerste 10 lessen zijn GRATIS. Daarna gaan we bij genoeg belangstelling door met de lessen voor €2 per dansles!

 

Voor opgave/vragen bel of mail naar:

Albert-Jan Kuipers

Aj.kuipers@hvdsg.nl

0653767896

Activiteiten
Herfstvakantie bij De Jonge Onderzoekers
 

Van dinsdag 22 oktober tot en met zaterdag 26 oktober is het weer vakantieweek bij De Jonge Onderzoekers. Dat is weer een week voor leuke activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. Dagelijks open van 10 tot 16 uur.We zijn nog druk bezig met het programma. Hou daarvoor onze website goed in de gaten.

Nieuws uit de wijk
 

.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465