Agenda
Vakantie schooljaar 2018-2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
2e Paasdag 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 2019                 15 juli t/m 23 augustus 2019
Margedagen schooljaar 2018-2019
Donderdag 14 februari 2019 Woensdag 29 mei 2019       
Vrijdag 15 februari 2019 Maandag 17 juni 2019
Maandag 18 maart 2019 Dinsdag 18 juni 2019
Dinsdag 23 april 2019  
Verjaardagen Januari
 
4 februari Elvira 19 februari Angela
5 februari Matthias   25 februari Kyano
6 februari Emma 25 februari Joël
7 februari Dimitry 26 februari Michael
9 februari Desley 26 februari Luca
10 februari Lizzy 28 februari Lisanne
15 februari Milan  
Algemeen nieuws
 

2019, een nieuw jaar met weer nieuwe kansen!

We hebben een prima start van het nieuwe kalenderjaar gemaakt. Gelukkig weinig zieke kinderen en medewerkers. Ondanks de griepepidemie die volgens statistici in Nederland heerst.

We gaan een mooi jaar tegemoet want in dit jaar 2019 gaat het nieuwbouwproject van start. Dat betekent ook dat we de kinderen en ouders meer gaan betrekken bij het nadenken over de inrichting van zowel de binnen- als buitenkant en voor de teams van Siebe Jan en Borgmanschool Vinkenstraat betekent het dat we op scholenbezoek zullen (blijven) gaan om onze ideeën te toetsen. We gaan er samen een goed jaar van maken!

 

Goed nieuws!

We hebben – in overleg met de MR – een nieuwe locatieleider voor onze school. Laura Schaap zal deze taak vanaf nu op zich nemen en zal zichzelf verderop in dit bulletin voorstellen.

Dinsdagmorgen 29 januari kunnen jullie haar persoonlijk de hand schudden bij een kop koffie of thee in de MFR.

Sinds de herfstvakantie ben ik als directeur veel op de Siebe Jan aanwezig geweest (en blijf dat ook nu nog doen) maar ik ga mijn aandacht ook weer meer op de locaties van de Borgmanschool richten.

Bij het team is bekend wanneer ik er wel en niet ben en u kunt mij altijd mailen of bellen.

Peter Prins 06 1916 8821 p.c.prins@o2g2.nl

 

Nieuwbouw Oosterparkwijk.

Het definitief ontwerp van de nieuwbouwplannen is klaar, besproken in de MR en de stuurgroep en gaat nog ter goedkeuring naar het College van Bestuur. De fase van de aanbesteding is helaas wat opgeschoven want er zijn nieuwe berekeningen en regels van de NAM die het nodig maken dat een deel van de bouwkundige en technische tekeningen opnieuw moet worden gedaan. Financieel is dit een (klein) voordeel maar qua tijd schuift alles op. Dit houdt ook in dat de omgevingsvergunning later kan worden aangevraagd en de looptijd daarvan is ruim een half jaar. E.e.a. betekent dat de bouw in oktober 2019 zal starten en dat het gebouw in de zomer van 2020 klaar zal zijn voor gebruik.

Wilt u meer weten over dit traject? Maak dan gebruik van de koffieochtenden die komende dinsdag al beginnen en met regelmaat zullen terugkeren op de agenda.

 

Toets maanden.

Januari en februari zijn toets maanden. Vanaf deze week worden de kinderen getoetst op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de toetsen van CITO (centraal instituut voor toets ontwikkeling). Deze toets resultaten worden dan opgeslagen in het  LVS (leerlingvolgsysteem). Daarna worden de resultaten besproken met collega’s en de intern begeleider en worden de groepsplannen bijgesteld. Dat gebeurt o.a. op de margedagen voor de krokusvakantie (14 en 15/2).

Tijdens de rapportageweken (eerste twee weken na de krokusvakantie) worden de resultaten met u besproken. Deze toetsen noemen we de midden toetsen en in juni zijn het de eind toetsen. De toetsen zijn niet afhankelijk van een methode waardoor we een objectiever beeld krijgen van elk kind, van de groep en de school. Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht, de intern begeleider en de locatieleider. Binnenkort komt er de mogelijkheid om uzelf via Mijn School in te schrijven voor de oudergesprekken.

Even voorstellen
 

Mijn naam is Laura Schaap en vanaf komende week ben ik locatieleider op de Siebe Jan Boumaschool.

Naast de Siebe Jan Boumaschool, ben ik ook locatieleider op de Borgmanschool Vinkenstraat. Ik vind het een geweldige kans en uitdaging om samen met alle collega’s, kinderen en ouders van beide scholen en de SKSG toe te werken naar de nieuwe Vensterschool/IKC Oosterpark, voor kinderen van 0 – 12 jaar.

We zitten midden in dit proces en er gebeuren al prachtige samenwerkingsvormen tussen kinderen en collega’s. Ik zal me inzetten om steeds de verbinding op te zoeken tussen kinderen, collega’s en ouders, maar ook met de buurt. We gaan er met elkaar voor zorgen dat er een prachtige school komt, waar elk kind welkom is, zichzelf mag zijn, zich veilig voelt en alle kansen krijgt ‘het beste uit zichzelf te halen’, waarbij ze hun talenten kunnen gebruiken en ontwikkelen.

Ik hou van openheid en van laagdrempelig contact, dus kom gerust even langs als er iets is of als u vragen heeft. Mailen of bellen mag uiteraard ook ( l.schaap@o2g2.nl). Aangezien ik op beide scholen/locaties werk, zal Peter Prins ook regelmatig op de Siebe Jan Boumaschool aanwezig zijn, als ik op de Vinkenstraat ben.

Ik start dinsdagochtend (29 januari) met een koffieochtend van 8.30-9.30 in de multifunctionele ruimte in het gebouw van de kleuters.

U bent van harte welkom om even kennis met me te maken, vragen te stellen etc. De tekeningen/plattegronden van de Nieuwbouw hangen daar dan ook, dus daar kan ik u ook wat meer over vertellen.

Wees welkom, fijn om u te ontmoeten !

Ateliers op de Siebe Jan Boumaschool en Borgman Vinken

Op dit moment zijn we druk bezig met het inrichten/inkopen van 2 ateliers binnen onze twee scholen.

Op de Siebe Jan Bouma wordt hard gewerkt om het “beeldende kunst atelier” in te richten. Dit gebeurt in de prachtige ruimte waar voorheen “kidsfirst” zat.

Op de Vinken wordt binnenkort het “theater atelier” vorm gegeven. Dat gebeurt bij de gymzaal/speellokaal. Uiteraard blijft deze ruimte ook beschikbaar voor kleutergym en voor activiteiten van andere groepen.

De beide ateliers worden ingericht met o.a. geld vanuit de coöperatieve wijkraad. Een geweldige bijdrage van 20.000 euro, waar we heel blij mee zijn! Daarnaast is er geld beschikbaar vanuit de leergemeenschap “Ruimte voor Kunst”, waar de beide scholen, de SKSG, de Hanzehogeschool, K&C en VRIJDAG bij betrokken zijn.

Hoe we hier in gaan werken, met welke groepen, op welk moment, daar komt binnenkort meer nieuws over. Het is de bedoeling dat de kinderen van de Vinken ook in het atelier op de Siebe Jan Bouma komen en andersom de kinderen van de Siebe Jan Bouma ook in het atelier op de Vinken. Op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag zullen er kunstenaars vanuit VRIJDAG aan het werk met de kinderen in de ateliers. We starten na de voorjaarsvakantie.

Voor het beeldende kunstatelier kunnen we de volgende materialen goed gebruiken:

  • Yoghurt bekers met deksel (om behangerslijm in te kunnen doen)
  • Jampotten met deksel (om ecoline in te doen)
  • Doppen en deksels, goed afwassen graag (om verf op te doen)

U kunt deze materialen bij de eigen leerkracht inleveren en vertellen dat het voor het atelier is.

Alvast bedankt!

Nieuws uit de groepen
Nieuws vanuit de kleuters

Thema

Sinds de kerstvakantie zijn we druk bezig met ons nieuwe thema; ‘vuur, water, lucht en aarde’

Elke week maken rondom dit thema knutsels, we doen proefjes, de kinderen bedenken elke week een onderzoeksvraag waarin we gezamenlijk naar het antwoord zoeken, we bekijken filmpjes, lezen boeken, zingen liedjes en hebben leergesprekken. Elke week staat er een onderwerp centraal. De kinderen zijn zeer enthousiast over dit thema en komen zelf ook met leuke ideeën. Wilt u zelf ook een proefje doen met uw kind? Op de volgende site staan leuke voorbeelden. https://www.proefjes.nl/

Nationale voorleesdagen

Van 23 januari t/m 2 februari zijn de Nationale voorleesdagen. In deze dagen lezen we natuurlijk extra veel voor. Dit jaar is het boek ‘Een huis voor Harry’ geschreven door Leo Timmers het prentenboek van het jaar geworden. Om deze week leuk te openen hebben juf Marlieke en juf Lilian een korte poppenkast voorstelling gegeven over dit boek. Hiernaast een eerste indruk. De rest van de foto’s worden op ‘Mijn school’ gezet.

 

Afscheid Stagiaire Marjolein

Hallo allemaal,

Dinsdag 22 Januari heb ik mijn laatste stagedag bij groep 1/2 de bubbels gehad. Ik heb een erg leuke en leerzame periode gehad! Veel geleerd van zowel de kinderen als mijn coach Lilian. 11 Februari zal ik beginnen met mijn stage in groep 3. En voor de bubbels: bedankt voor de leuke tijd!! 

Groetjes Juf Marjolein

 
Digitale geletterdheid

De Siebe Jan Boumaschool is een van de scholen van OOG (Openbaar Onderwijs Groningen) die is gestart met het ontwikkelen van de leerlijn Digitale Geletterdheid. De leerlijn helpt kinderen zich goed redzaam te maken in de “digitale wereld” waarin zij (en wij) nu leven. Het opzoeken van informatie op het internet valt hieronder, maar ook het programmeren van een robot. Digitale Geletterdheid bestaat uit: ‘Computational thinking’, ‘Mediawijsheid’, ‘Informatievaardigheden’ en ‘ICT-basisvaardigheden’. In vier periodes werken we aan de verschillende deelgebieden.

Na de kerstvakantie zijn de groepen 2 t/m 8 gestart met de lessen ‘ICT-basisvaardigheden’.  In de onderbouw leren de kinderen onder andere om een computer of iPad zelf te bedienen en de onderdelen te benoemen. In de bovenbouw leren de kinderen om betrouwbare informatie te herkennen en te gebruiken in een spreekbeurt. Het leren van deze vaardigheden is niet alleen nuttig, maar vooral ook heel leuk.

Als u vragen heeft of graag meer wil weten, kom dan gerust even langs bij juf Iris of juf Lilian.

Sport
Programma Bslim Oosterparkwijk
 

.

Vechtsport Experience
 

.

Bslim Wintersport
 

.

Nieuws uit de wijk
Buitenspeeldag 2019
 

Wij zijn Louise Hendriks en Patrick Gelderloos en samen met het WIJ team organiseren buurtbewoners van de Oosterparkwijk de buitenspeeldag op 12 juni 2019. Voor deze dag zoeken wij mensen die willen helpen. Aanmelden kan door langs te komen op 7 februari om 12:00 bij de Speeltuinvereniging Oosterpark. Of meld je aan via louisehindriks@gmail.com of xps@home.nl.

Wie weet tot dan.

 

 

.

Hulp gevraagd WIJ team

Welke kind, jeugd, ouder of oudere heeft er ideeën voor een vakantieperiode en/of wil meehelpen deze te bedenken, te organiseren en uit te voeren. Ik hoor/help graag.

Yvonne Mulders

Tel: 0655465632

yvonne.mulders@wij.groningen.nl

 
 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465