Agenda
Vakantie en margedagen 2017-2018

Vakantie 2017-2018

 

Herfstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 4 maart 2018

Goede vrijdag

30 maart 2018

2e Paasdag

2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie

28 april t/m 6 mei 2018

Bevrijdingsdag

Valt in meivakantie

Hemelvaart en dag na Hemelvaart

10 en 11 mei 2018

2e Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie 2018

21 juli t/m 2 september 2018

Gronings Ontzet

Valt in zomervakantie 2018

 

Margedagen 2017-2018 (voor alle groepen)

 

Vrijdag 13 oktober 2017

Dinsdag 3 april 2018

Maandag 16 oktober 2017

Dinsdag 22 mei 2018

Woensdag 22 november 2017

Woensdag 23 mei 2018

Donderdag 8 februari 2018

Maandag 25 juni 2018

Vrijdag 9 februari 2018

Dinsdag 26 Juni 2018

Donderdag 29 maart 2018

 
Verjaardagen oktober 2017
 

Van harte gefeliciteerd!

Staking 5 oktober

Wellicht heeft u al één en ander gehoord over de voorgenomen staking van de medewerkers in het Primair Onderwijs in Nederland op donderdag 5 oktober. De staking is officieel door de vakbonden uitgeroepen en volgt op de prikactie van 27 juni jongstleden. De scholen zijn toen een uur later open gegaan.

Waarom wordt er gestaakt op 5 oktober?
De leerkrachten uit het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs hebben zich verenigd in het ‘PO-front’. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor onder andere een eerlijke en rechtvaardige salariëring in het primair onderwijs en het verminderen van werkdruk. Dit om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken voor jonge mensen met een onderwijspassie, ervaren medewerkers te behouden voor het onderwijs en het dreigende lerarentekort af te wenden.  Als school en schoolbestuur ondersteunen we deze doelstellingen.

Wat betekent dit voor u?
Op 5 oktober is de school dicht. Daar kan de school en het schoolbestuur niets aan doen, dit is overmacht. De medewerkers hebben het recht om te staken. Dit betekent dat u voor uw kind(eren) op 5 oktober zelf oppas/opvang moet organiseren. Wellicht gaat uw kind naar de (voorschoolse-)kinderopvang, dan zou u met de opvangorganisatie kunnen afstemmen of zij mogelijk voor deze dag extra opvang gaan aanbieden. De eventuele kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw eigen rekening.

Wij zijn ons er van bewust dat de staking voor u ongemak kan opleveren en betreuren dat. Desondanks hopen wij dat u begrip heeft voor de actie.

Kinderboekenweek 2017
 

De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15 oktober 2017. Het thema is: Griezelen. Gruwelijk eng!

Kleedjesboekenmarkt

In het kader van de kinderboekenweek houden we op dinsdag 10 oktober een kleedjesboekenmarkt van 13:45 tot 14:30 uur in het speellokaal bij de kleuters. Kinderen mogen boeken verkopen tot €1,- per stuk. Het is de bedoeling dat ze zelf een kleedje meenemen. Bij de kleuters die boeken willen verkopen moet er een ouder aanwezig zijn.

Alle kinderen krijgen van Aly €0,50 om een boek te kunnen kopen!

 
Algemeen nieuws
Schooltijden en gymlessen

Vanaf nu werken we met een continurooster

De kinderen moeten dus allemaal ook iets mee voor de lunchpauze! Het is handig om fruit en/of brood en wat drinken voor de ochtend- en middagpauze in twee aparte broodtrommels/bekers mee te geven. De leerkrachten eten zelf met de kinderen en daarna gaan de kinderen buitenspelen. Dit doen we in twee keer een half uur, zodat de kinderen goed de ruimte hebben. Per half uur zijn er dus maar drie groepen kinderen buiten.

Alle groepen gaan alle dagen van 8:30-14:00 uur naar school!

 

Rooster Bewegingsonderwijs groepen 3 t/m 8  2017-2018

Maandag en donderdag 08:30 uur - 09:25 uur - groep 3
  09:25 uur - 10:20 uur - groep 4/5
  10:20 uur - 11:15 uur - groep 5/6
  11:15 uur - 12:10 uur - groep 7/8
Oproep ouders

Zoals u weet geven 5 architecten donderdag 5 oktober een korte presentatie over hun werkwijze. Wanneer er definitief een architect gekozen is, wordt er een ontwerpteam samengesteld uit: 3x een medewerker van de opvang (SKSG), 3 ouders van de scholen (1x SJB en 2x Borgman), 5 leerkrachten (2x SJB en 3x Borgman), Laura Schaap (locatieleider Borgmanschool, locatie Vinkenstraat), Ben ter Beek (projectleider vanuit Openbaar Onderwijs Groningen) als voorzitter, de architect en HEVO (=advisering onderwijs/huisvesting). Deze groep vergadert komend schooljaar zo’n 8 tot 10 x van ongeveer 2 tot 2 1/2 uur. De tijden bepalen ze met elkaar.

Vraag: Welke ouder vindt het leuk en ziet dit als een kans om actief mee te denken en wil in het ontwerpteam plaatsnemen?

Graag doorgeven aan Aly Oosterwijk als u belangstelling heeft.

 

Nieuws uit de groepen
Kleutergym groep 1/2

Op dinsdag 26 september en dinsdag 10 oktober krijgen de leerlingen van groep 1/2A en groep 1/2B gymles van juf Marloes. Tijdens de gymles gaan wij klimmen, balanceren, rennen, mikken, springen, glijden en stoeien.

 
Gastlessen over de maan in groep 3

Vrijdag 15 september gaf Jeffrey Bout een gastles over de maan. Heel toepasselijk omdat wij het woord MAAN geleerd hebben. Hij begon met een prentenboek en vertelde toen over astronauten, ademen en -grote hilariteit- plassen op de maan. De kinderen mochten vragen stellen en verwerkten de informatie daarna met lego, een tekening of knutselen. 

We vonden het erg interessant! 

 
Koken uit de moestuin

De helft van groep 7/8 heeft kookles gehad vanuit het project "Koken uit de moestuin". De kinderen hebben wafels met sinaasappelsaus en fruit gemaakt en banaili brood. Het recept hiervan is terug te lezen op MijnSchool.

De foto's kunt u terug vinden in het fotoalbum o.v.v. Koken uit de moestuin 13-09-2017.

Foto's Koken uit de moestuin
 
Nieuws uit de wijk
Nieuwe spelcontainertijden

In verband met het continurooster zijn de spelcontainertijden aangepast.

Tot de herfstvakantie van 14:00 uur tot 17:00 uur

Na de herfstvakantie van 14:00 uur tot 16:30 uur

 
Gezond scoren 2017
 

Gezond Scoren is een gezondheidsproject voor basisschoolkinderen uit groep vijf tot en met acht. Het is een zes weken durend project wat wordt afgesloten met een gezondheidsquiz. Iedere week staat in teken van een gezondheidsthema, aangeleverd door de GGD. Ter introductie op ieder gezondheidsthema heeft FC Groningen een video opgenomen die aan het begin van de week in de klas kan worden vertoond. In iedere video fungeert een speler en/of trainer van FC Groningen als rolmodel voor de kinderen.

Docenten kunnen naar eigen invulling het thema van die week laten terugkomen in het bestaande lesprogramma. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan de buitenschoolse activiteiten, die georganiseerd worden vanuit de gemeente.

Vragendag bij De Jonge Onderzoekers
 

Op zaterdag 7 oktober staan de deuren van De Jonge Onderzoekers Groningen weer open voor ‘wijsneuzen’  van 7-14 jaar met slimme vragen over wetenschap en techniek.

 

Wil je weten waarom

  • sommige raketten nooit meer op de aarde terugvallen,
  • we eigenlijk geen kolen, olie en aardgas zouden moeten opstoken,
  • bijna alle Nederlandse koeien tegenwoordig binnen staan,

of wil je gewoon antwoord op de vraag die jou bezig houdt,

  • stop dan die vraag met je naamleeftijd en e-mail adres of telefoonnummer in de vragenbus
  • of stuur die gegevens door naar info@dejongeonderzoekers.nl 

Als we je vraag geschikt vinden, krijg je bericht dat je op zaterdag 7 oktober  antwoord krijgt van een deskundige. Je hoort dan ook hoe laat jouw vraag aan de beurt is. Je kan dan gratis naar binnen, en, als je dat leuk vindt, samen met supporters (bijvoorbeeld je ouders). Vragen graag insturen voor zondag 1 oktober!

 

Voor meer informatie en nog veel meer leuke activiteiten in oktober kijk op de website 

De Jonge Onderzoekers
 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465