Agenda
Agenda

Vakantie 2016-2017 voor leerlingen

 

Kerstvakantie

24-12-2016 t/m 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

18-02-2017 t/m 26-02-2017

Goede vrijdag

14-04-2017

2de Paasdag

17-04-2017

Meivakantie

22-04-2017 t/m 30-04-2017

Bevrijdingsdag

05-05-2017

Hemelvaart

25-05-2017 t/m 28-05-2017

2de Pinksterdag

05-06-2017

Zomervakantie

22-07-2017 t/m 03-09-2017

 

 

Margedagen 2016-2017 voor leerlingen

 

Donderdag

 9 februari 2017

Groep 1 t/m 8

Dinsdag

 6 juni 2017

Groep 1 t/m 4

Dinsdagmiddag

 6 juni 2017

Groep 5 t/m 8

Maandag

 26 juni 2017

Groep 1 t/m 8

Algemeen nieuws
Algemeen nieuws
 
  • Sinterklaas op de Siebe Jan Bouma school

​Op maandag 5 december was Sinterklaas met zijn pieten op school.

  • Siebe Jan Bouma school is gezond

​​OBS Siebe Jan Boumaschool heeft het vignet Gezonde School ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’ behaald. Met het vignet Gezonde School laat OBS Siebe Jan Boumaschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat! Het landelijke vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Het certificaat "Welbevinden en sociale veiligheid" is een certificaat dat aantoont dat het team en de schoolleiding zorg draagt voor het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen. Hierdoor voelen leerlingen zich prettig en veilig op school. Werken hieraan op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBS Siebe Jan Boumaschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

M.b.t. het ‘welbevinden en sociale veiligheid’ werken we preventief met PBS (Positive Behavior Support). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Het gaat uit van drie pijlers: plezier, betrouwbaarheid en zelfstandigheid. Binnenkort hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is! We zijn op dit moment bezig om te kijken op welke manier we het mooie nieuws wereldkundig kunnen maken. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.

Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl

  • Nog een paar laatste dagen en het jaar 2016 zit er alweer op.

Voor de Siebe Jan Boumaschool een bewogen jaar, een jaar van afscheid nemen, wisseling van leerkrachten, vrijwilligers en directie, maar ook weer uitzicht op nieuwe ontwikkelingen.

Een aantal vaste krachten van de school heeft door het aannemen van een andere baan afscheid genomen van hun Siebe Jan Bouma-tijd, nieuwe mensen kwamen en zijn al helemaal opgenomen in het team.

Dankzij een paar jaar hard werken en veel investeren in een goed pedagogisch klimaat heeft de school het predicaat Gezonde School gekregen. Iets waar we enorm trots op zijn. In januari zullen we dit op een feestelijke manier officieel bekend maken.

Naast het dagelijks werk met de kinderen, gaan ook de nieuwe ontwikkelingen gewoon door. Ondanks het feit dat de bouw van de nieuwe school opnieuw is vertraagd gaan we door met het maken van de plannen om tot de samenwerking met de Borgmanschool te komen. Dit vraagt veel extra inzet van onze mensen. Iets wat op een professionele manier gebeurt, wat een compliment waard is!

Naast de inzet van het team is ook de inbreng van de ouders van groot belang geweest. Niet alleen de vele helpende handen bij de activiteiten, maar ook in het ons scherp blijven houden op dat wat we aan het doen zijn. Mijn dank voor ieders inbreng hierin. Ik hoop dan ook dat we een beroep kunnen blijven doen op jullie inbreng, kennis en ervaring. Dit geldt zowel voor de hulp bij allerlei activiteiten als het meedenken richting de nieuwe school. Het jaar 2017 wordt een jaar met veel dynamiek en nieuwe ontwikkelingen.

Ik hoop dat ieders inbreng ertoe zal leiden dat we, ook in het nieuwe jaar, erin slagen om alle kinderen de meest optimale kansen te bieden, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. 

Rest mij een ieder nog hele fijne, ontspannen feestdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen.

Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid terug te zien op 9 januari.

Aly Oosterwijk

  • Vervanging bij ziekte

De laatste weken heeft onze school te maken gehad met ziekte van een aantal leerkrachten. We proberen de vervanging altijd zo goed mogelijk te regelen. Fijn dat een aantal van ons eigen team dagen extra heeft gewerkt om de zieke collega’s te vervangen. Echter het lukt niet altijd om het met eigen personeel op te vangen. Zoals u waarschijnlijk al een paar keer in het nieuws hebt kunnen lezen of horen is er sprake van een tekort aan invallers. Het kost dan ook soms moeite om tijdig een vervanger voor de groep te krijgen. We doen onze uiterste best om dit zo goed mogelijk te regelen, maar zijn wel afhankelijk van beschikbare mensen. Gelukkig hebben we het uiteindelijk allemaal kunnen regelen en hebben we niet de beslissing hoeven nemen om kinderen naar huis te sturen. We hopen op uw begrip als het soms net even anders loopt dan we gewend zijn.

  • Personeel

Juf Kelly heeft op zondag 11 december een zoon gekregen, die luistert naar de naam Dorian Thijs. Beide ouders, Dorian en zijn zus maken het goed. We wensen ze allemaal heel veel geluk samen!

Juf Desiree is nog thuis, herstellende van een operatie. Het herstel verloopt naar verwachting. In januari wordt gekeken hoeveel tijd er nog nodig is om volledig weer de oude te worden en dan kan ook worden ingeschat wanneer ze weer aan het werk kan. We wensen haar beterschap en hopen dat ze snel weer hersteld is.

Cor, onze conciërge, is deze week voor het laatst. Na twee jaar op onze school te hebben gewerkt eindigt zijn contract. We danken Cor hartelijk voor alles wat hij voor de school heeft gedaan en we wensen hem alle goeds voor de toekomst. Harry is op dit moment wegens gezondheidsklachten niet in staat om te werken. Op dit moment weten we nog niet wanneer hij terugkomt. We wensen hem van harte beterschap en hopen dat hij snel weer enkele werkzaamheden kan oppakken. We hebben gezocht naar een oplossing om al het werk dat Cor en Harry doen gedaan te krijgen. Harm Tempel komt ons hierbij helpen en zal al deze week aan de slag gaan.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen
 
  • Sinterklaas op de Siebe Jan Bouma School

Eindelijk op maandag 5 december kwam de Sint op onze school. In een open koets, getrokken door paarden met 4 Pieten! Prachtig om te zien! In de gymzaal was een hartelijk welkom voor Sint door de kleuters, hun ouders en de leerkrachten. Natuurlijk kwamen Sinterklaas en zijn Pieten ook nog een bezoek brengen aan alle klassen. Bekijk de foto's op mijnschool.

https://siebejanboumaschool.mijnschool.nl/mijnschool/index.html

  • Kerstknutselmarkt

Alle groepen hebben met de hulp van een aantal ouders kerst knutsel werkjes gemaakt. Foto's van het knutselen zijn te vinden op mijnschool.

https://siebejanboumaschool.mijnschool.nl/mijnschool/index.html

Nieuws uit de wijk
Nieuws uit de wijk
 
  • Vakantie activiteiten De Jonge Onderzoekers

Knikkerbaan, signalen zoeken, ruimtewezens en voertuigen, voederhuisjes, 3 D, proefjes en filmpjes maken. Het wordt een spannende vakantieweek van dinsdag 3 januari t/m zaterdag 7 januari bij De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat in Groningen. Er is naast de vrije inloop, volop keuze uit verschillende spannende workshops.

 

 

 

lees verder
 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465