Agenda
Agenda

.

Vakantiedagen schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie

15-10-2016 t/m 23-10-2016

Kerstvakantie

24-12-2016 t/m 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

18-02-2017 t/m 26-02-2017

Goede vrijdag

14-04-2017

2de Paasdag

17-04-2017

Meivakantie

22-04-2017 t/m 30-04-2017

Bevrijdingsdag

05-05-2017

Hemelvaart

25-05-2017 t/m 28-05-2017

2de Pinksterdag

05-06-2017

Zomervakantie

22-07-2017 t/m 03-09-2017

 

Margedagen schooljaar 2016-2017

Woensdag

 2 november 2016

Groep 1 t/m 8

Maandag

 28 november 2016

Groep 1 t/m 8

Maandagmiddag

 5 december 2016

Groep 1 t/m 4

Donderdag

 9 februari 2017

Groep 1 t/m 8

Algemeen nieuws
Algemeen nieuws
 

We zijn weer begonnen!

Op het moment dat u deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017 ontvangt, zijn we al weer bijna 4 weken bezig. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.Van de kinderen hebben we in elk geval al veel leuke verhalen gehoord. Inmiddels zijn we in alle groepen alweer hard aan het werk. Ook heeft u inmiddels al een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind(eren) gehad, dit in het kader van de Gouden Weken.

Ook dit jaar besteden we weer veel aandacht aan PBS en Vreedzame School. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er in alle groepen een prettige sfeer heerst waarin goed gewerkt kan worden, zodat het voor iedereen een plezierig schooljaar wordt.

 • MijnSchool

Aan het begin van dit schooljaar heeft u een nieuwe activatiecode ontvangen van MijnSchool. Mocht u problemen hebben met het inloggen en/of krijgt u niet de nieuwsberichten binnen, kom dan even langs bij Liza van de administratie. Zij helpt u verder. Vanaf dit schooljaar krijgt u alle berichten en/of nieuws via MijnSchool, daarom is het ook belangrijk dat u zich aanmeldt voor MijnSchool.

 • Aanvraag vergoeding ouderbijdrage schoolfonds

Ouders die gebruik maken van de regeling vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (ouderbijdrage en schoolreisgeld) willen wij vragen de brief die u van de gemeente Groningen heeft ontvangen in te leveren bij Liza van de administratie. 

 • Kinderboekenweek

Van 5 t/m 16 oktober is het weer tijd voor de Kinderboekenweek, dit keer met als thema ‘Oma’s en opa’s. Voor altijd jong!’. In het leven van opgroeiende kinderen spelen opa’s en oma’s vaak een grote rol. Dit jaar werd in het nieuws nog aangegeven dat er nergens zoveel opa’s en oma’s oppassen als in Nederland! Vandaar dat de Kinderboekenweek hier dit jaar aandacht aan besteedt. In bibliotheken en boekwinkels zullen diverse activiteiten voor kinderen plaats vinden. Ook op school besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek. 

 • Ouderavond 

Afgelopen week werden de teams en de MR van de Borgmanschool en de Siebe Jan Boumaschool bijgepraat door het bestuur over de samenwerking tussen beide scholen. U, als ouder, wordt hierover geïnformeerd op dinsdag 11 oktober van 19.00 - 20.00 uur. De uitnodigingsbrief ontvangt u nog, maar het is goed om de datum alvast in uw agenda te zetten.

 • Ziektemeldingen:

Ziektemeldingen of bezoek van tandarts/dokter etc. kunt u telefonisch melden op nummer 050 3210465 of via http://siebejanboumaschool.o2g2.nl/ziekafwezigmelden/index.html  

We willen graag dat u dit doet u voor 9.00 uur `s morgens.

 • Leerling gegevens:

Zijn er wijzigingen van telefoon, adres en/of email geef dit zo snel mogelijk door bij de administratie. U kunt het ook mailen naar l.burema@o2g2.nl

 • TMO:

De abonnement dagen die u vorig jaar voor uw kind(eren) had zijn voor dit schooljaar hetzelfde gebleven. Mocht dit veranderd zijn, dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij Liza Burema. Telefonisch 050 3210465 of via tmo@sjbouma.o2g2.nl

 • Roken bij de ingang hekken: 

Wij krijgen nog regelmatig klachten binnen van ouders en/of bezoekers, dat er vlakbij de ingangen van de hekken gerookt wordt. Het is niet prettig om door een rookwaas te moeten lopen. We verwachten van ouders dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een rookvrije ingang.

 • Fietsen op het schoolplein:

Alleen als het nodig is komt uw kind(eren) op de fiets naar school. Graag alle fietsen netjes in de rekken plaatsen  en niet tegen de hekken aan bij de ingangen. Vanwege de veiligheid voor iedereen lopen we met de fiets op het schoolplein.

 

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen
 
 • Groep 1/2a

De Gouden Weken hebben we afgesloten. Dit zijn de eerste 4 schoolweken waar de héle school véél aandacht besteedt om een goede en plezierige sfeer in de groep te krijgen. We doen veel kennismakingsspelletjes, vertellen elkaar wie we zijn en wat we leuk vinden, we leren de regels en afspraken. We hebben als afsluiting nog een leuk spel gedaan. Om beurten hebben we iets leuks verteld over een ander kind. (een opsteker).

We zijn deze week ook met de VVE-groep begonnen. Elke ochtend krijgen de VVE-kinderen uit beide kleutergroepen extra taal bij juf José of juf Ida. De andere kinderen gaan dan naar juf Lilian of juf Anneke.

 • Groep 1/2b

De Gouden Weken hebben we afgesloten. We hebben onder andere een les gedaan uit de Vreedzame school: Een feest. Het doel hierbij was: Het is leuk om samen iets te doen en om iets voor een ander te doen. Daardoor wordt het gezellig in de klas. Wij hebben samen afspraken gemaakt over het vieren van een verjaardag. Zo werd de verjaardag van Aap heel gezellig en ook de verjaardag van Lisa-Roos. Daarnaast hebben wij spelletjes in de kring gedaan voor een fijne sfeer in de klas en ook om elkaar beter te leren kennen. Spelletjes met muziek, want muziek maakt alles mooi. Ook spelletjes met emoties: boos, bang, blij en verdrietig.

 • Groep 3:

Van groep 2 naar groep 3 is de grootste verandering op de basisschool. Het schoolse leren begint en voor spelend leren is veel minder tijd dan in groep 1 en 2. We zijn begonnen met lezen en de woorden IK, MAAN en ROOS zijn al aan bod gekomen. En dan kregen we ook nog rekenles. In de klas hebben we elkaar wat beter leren kennen. En we hebben het gehad over de regels. Het leukst vonden we de beeldentuin: één kind was de beeldhouwer en een ander kind werd als beeld 'gevormd'. Daarna natuurlijk omgekeerd. Sydney mocht eerst van juf een beeld maken. Dat vonden de kinderen heel grappig.

 

We hebben het eerste blok van Rekenen afgerond. Ook is de eerste kern van Lezen uit. Daarnaast hebben we de controletaken gemaakt. Aan de controletaken kunnen we zien wat er beheerst wordt en waarmee we nog moeten oefenen. U kunt dit thuis ook zien want de kinderen krijgen hun werkboekje mee. Met een krul en een sticker voor hun harde werk. Bij een les handvaardigheid waarbij SAMENWERKEN doel was, hebben we mooie bloemen gemaakt. Kijk maar eens naar de vaas op de deur van ons lokaal. Tenslotte nog een mooie quote van Rosa: 'Ik wil niet iets worden; ik wil mezelf blijven.'

P.s. Elke maandag en dinsdag gaan de kinderen gymen dus graag gymschoenen en -kleding meenemen.

 • Groep 4,5,6:

De groepen 4,5 en 6 zijn inmiddels gestart met gitaarlessen. De lessen worden gegeven door docenten van Vrijdag, Michiel en George. Beide groepen doen ook samenwerken samen spelen. U kunt de foto's vinden in het fotoalbum.

https://siebejanboumaschool.mijnschool.nl/mijnschool/fotoalbums/detail.html?id=6000129

 • Groep 5/6:

In het fotoalbum is er een map aangemaakt met daarin een lijst van data waarop leerlingen een spreekbeurt houden. De spreekbeurt wordt altijd gehouden op een vrijdagmiddag, zo rond 13.50 uur.

https://siebejanboumaschool.mijnschool.nl/mijnschool/fotoalbums/detail.html?id=5990101

 • Leuke sites om thuis te oefenen met schoolwerk:
 1. www.onlineklas.nl --> dan kiezen voor de oude site en daar zijn verschillende oefenmogelijkheden voor bijvoorbeeld rekenen.
 2. http://oefensite.rendierhof.nl/online/temporekenen/ --> leuke site voor het oefenen van temporekenen.
 3. www.sommenmaker.nl --> op deze site kunt u zelf sommen maken, die vervolgens geprint kunnen worden. Ook de antwoorden kunnen gegenereerd worden, dus uw kind kan het daarna zelf nakijken.
 4. www.nieuwsbegrip.nl --> hierop kan ieder kind met zijn/haar inlogcode inloggen en de strategie van de week of woordenschatwoorden oefenen.
 • Groep 8

Infoavond VO voor ouders van groep 8.

Op donderdag 27 oktober (20.00 uur) bent u van harte uitgenodigd op school voor een algemene informatie bijeenkomst over het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Hoe ziet het VO er tegenwoordig uit? En hoe gaat de aanmelding voor de nieuwe school?

Na deze algemene bijeenkomst volgen in november de eerste individuele gesprekken over wat past op dit moment het beste bij uw zoon/dochter.

 • Waterpret:

Op de laatste tropische dag hebben we het laatste uur waterpret gehad op het plein. Kinderen hebben veel plezier gehad. Kijk voor de foto's van het waterpret in het fotoalbum:

https://siebejanboumaschool.mijnschool.nl/mijnschool/fotoalbums/detail.html?id=6021286

 

 

Nieuws uit de wijk
Nieuws uit de wijk/omgeving
 
 • Schnitger Orgelfestival

Samen muziek ontdekken en muziek maken! Daarvoor kunnen kinderen op zaterdag 15 oktober in de stad Groningen terecht bij een speciale workshop die draait om het grootste instrument dat er bestaat: het orgel.
Door verschillende demonstraties en proefjes leren kinderen hoe geluid ontstaat en hoe ze (zelf) muziek kunnen maken met orgelpijpen. De workshop, genaamd 'Kleintje Schnitger', vindt plaats in het kader van het Schnitger Orgelfestival. Het orgel een instrument laten zijn dat voor iedereen toegankelijk is! Dat willen we graag bereiken door ook kinderen op een leuke manier hiermee bezig te laten zijn. Dit doen we in samenwerking met o.a. De Jonge Onderzoekers.

Voor meer info kijk op: http://www.djog.nl en/of http://www.schnitgerfestival.nl

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465