Algemeen nieuws
Tijdelijk benoeming directeur Siebe Jan Boumaschool
 

Beste ouders / verzorgers van de Siebe Jan Boumaschool,

 

Het College van Bestuur heeft Aly Oosterwijk per 1 augustus tijdelijk benoemd als directeur van de Siebe Jan Boumaschool. De benoeming loopt tot 1 januari 2017. De benoeming is tijdelijk omdat het College van Bestuur na de zomervakantie een procedure zal starten voor de definitieve invulling van directeursfunctie van de Siebe Jan Boumaschool. Hierover is natuurlijk nauw contact met de MR van uw school.

Aly Oosterwijk is een zeer ervaren directeur die binnen het openbaar onderwijs Groningen heeft gewerkt als directeur van het Karrepad en het afgelopen schooljaar als directeur van de Ploeg.

Met haar kennis en ervaring zal zij samen met het team verder bouwen aan kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de Siebe Jan Boumaschool en aan de ontwikkeling van uw kind(eren).

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen Aly veel succes.

 

Met vriendelijke groet, Openbaar Onderwijs Groningen

 

De heer drs. T.M. Douma

Voorzitter College van Bestuur

 

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 39 9727 KB Groningen

 

Postadres Postbus 744 9700 AS Groningen 050 368 8800

info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl 

 

Deze brief heeft u afgelopen maandag al ontvangen via uw kind,

maar nu ook via deze nieuwsbrief.

 
Dit is een nieuwsbrief van:
Siebe Jan Bouma school | 050-3210465